I den nye globale verden mødes mennesker hinanden på tværs af kulturer, værdier og identiteter. I denne nye verden giver D&I first movers mulighed for at profitere af globaliseringen og det at arbejdskraften ikke længere søger lokalt, regionalt men globalt. Derfor havde mangfoldighedskonferencen fokus på at samle forskellige eksperter og praktikere for at inspirere og dele seneste viden, konkrete værktøjer og erfaringer omkring mangfoldighed og inklusion. Dette med forretning, innovation og verdensmål for øje.

Gik du glip af konferencen? Skriv dig op til vores nyhedsbrev her og modtag gratis e-bog fra konferencen. Ønsker du at se eller gense konferencen online, kan du få adgang til livestream her.

I det spændende program for dagen havde konferencen glæden af en mangfoldig gruppe af oplægsholdere, herunder; topledere, SMV’er, ledere fra det offentlige, private virksomheder og forskere m.fl.

Deltagerne fik derved indblik i virksomheders konkrete tilgange til D&I i et bredt udsnit af erhvervsmarkedet. Grundet succesen med sidste års onlinekonference var det i år muligt at deltage i person eller via livestream og et chatsystem der gjorde det muligt for online deltagere at stille spørgsmål til oplægsholderne. Der kom rigtig mange konkrete tilgange og gode erfaringer frem på bordet i de forskellige dialoger igennem dagen.

Konferencedagen

Konferencen gik i gang kl. 9:00 hos Rambøll i Ørestaden ved at Freja Ludvigsen, tidligere erhvervsudviklingschef i Gladsaxe kommune og nuværende ejer af partnerskaberen, og Ahmad Durani, diversitetsrådgiver og stifter af mangfoldighed.dk, bød velkommen og fortalte kort hvordan Corona-krisen har tvunget virksomheder til at tage samfundsansvar og om hvorfor D&I er så vigtigt at sætte fokus på. Endvidere fungerede Ahmad igennem hele dagen som ordstyrer og var talerør for de deltagere der sad bag skærmene og fulgte med via livestreamen.

Herefter fulgte; Florence Villeseche, Ph.D. og forsker – CBS, som fortalte om den seneste forskning på diversitetsområde og hvordan danske virksomheder kan anvende denne i praksis. Hun havde især fokus på det mangfoldige team og ledelse. Som nedenstående figur viser, havde Florence især fokus på følgende to punkter: 

Camilla Hillerup, HR-direktør hos Microsoft Danmark og Island, som talte om Microsofts arbejde med D&I og prioritering af diversitets-parametre. Dertil hvordan kultur forløser potentialet ved mangfoldighed og sikrer reel ligestilling. Hun havde også sit bud på fremtidens succesfulde arbejdsplads som billedet viser her. Du kan desuden høre hendes budskaber i videoen.

Ib Enevoldsen, adm. direktør Rambøll, gav et indblik i Rambølls konkrete initiativer samt målet hermed. og fortalte endvidere om at skabe en attraktiv og inkluderende arbejdsplads. Hans video kan du også se efter hans fem tips til en inkluderende og attraktiv arbejdsplads: 

1. Kulturen er lederens skygge. Det kan ikke betones nok, hvor stor en rolle dygtige ledere spiller.

2. Skam jer ikke over, hvor I er i dag. Start med en baseline, find jeres modenhed og start derfra. I bliver ikke Microsoft på 10 minutter, men I kan rykke meget.

3. Alle kan gøre det – vent ikke altid på HR. Tag fx godt imod den nye kollega og tal engelsk i elevatoren til den udenlandsk talende kollega.

4. Brug rollemodeller. Træk lederen frem som scorer godt i trivselsundersøgelsen, bad hende give eksempler på, hvordan de klarer dilemmaer.

5. Sidst men ikke mindst: Find det, der virker for jer.

Nu til Ibs video som lovet:

Kristin A. Andersen, Adm. direktør hos LegalUp, fortalte om sin iværksætter-rejse og hvordan ens sprog, kultur og etnicitet kan bidrage hertil, samt om at tiltrække generation Z via Verdensmål, bæredygtighed og diversitet. Hun talte for at små iværksættere også kan spille en rolle med hensyn til mangfoldighed og inklusion. Kristin har også nogle relevante bud på D&I som hun formidler her gennem videoen:

Hvilke rolle spiller SMV’er og hvilke typer af selskaber kan især drage nytte af mangfoldighed og inklusion samt hvordan mangfoldighed sikres i fødekæden til ledelse i erhvervslivet generelt blev belyst af et spændende oplæg af Malene Thiele, CSR -chef hos Dansk Erhverv. Malene formidler sit budskab i videoen her:

Stine Bosse, erhvervsleder og oplægsholder fortalte hvorfor det er vigtigt at have inklusion i forhold til Danmark og kom med sit bud på hvordan virksomheder og ledere kan få succes med inklusion. En unødig skelen til køn og religion mv. gør os fattigere. Det er kompetencer, der afgør en virksomheds samlede succes og et samfunds samlede succes. I videoen kan du høre Ahmad Durani drøfte inklusion med Stine Bosse:

Mette Gyde Møller, Chef for Innovation hos Dansk Industri, informerede om seneste udvikling i danske virksomheder og hvordan disse kan tiltrække og fastholde mangfoldigt talent samt dettes betydning for vores innovations- og konkurrenceevne. Udover Mettes nedenstående video havde Mette følgende råd til hvordan flere SMV’er lykkes med D&I:  

Mohamed AzzouziStifter Noitso.dk, fortalte om sine ledelseserfaringer og kvinder i ledelsen i sin IT-virksomhed. Han kom desuden ind på den praktiske side af mangfoldighed og havde konkrete bud på hvordan virksomheder kunne igangsætte praktiske tiltag for at skabe og øge mangfoldighed i sin virksomhed. Han havde desuden nogle bud på hvad der sænker og hæmmer mangfoldighed: 

Ahmad Durani, diversitetsekspert og stifter af Mangfoldighedsledelse, kom ind på seneste forskning relateret til covid19 og D&I. Ahmad præsenterede mangfoldighedsmodellen som illustrerede de forskellige mangfoldighedsniveauer i organisationer. Udover at fortælle om både de synlige og de usynlige mangfoldighedsparametre  Derudover bød han ind med forskellige konkrete værktøjer til at lykkes med både mangfoldighed og inklusion og seneste forskning relateret til covid19 og D&I.

Konferencen sluttede med en paneldebat, med deltagelse af Ib Enevoldsen, adm. direktør Rambøll, Kristin A. Andersen, Adm. direktør hos LegalUp, Mohamed Azzouzi, Stifter Noitso.dk og Ahmad Durani, diversitetsrådgiver og stifter af mangfoldighed.dk. Her blev der debatteret flere forskellige elementer af D & I herunder,  hvorvidt man som virksomhed i sit inklusionsarbejde skal fokusere på forskelle eller ligheder, hvordan man indsamler data om D & I, samt hvordan det her fokus på mangfoldighed skriver sig ind i den større sociologiske diskurs indenfor feltet.

Glem det nu ikke?

Du kan se hele livestream her 

Også kan desuden få gratis E-bog fra konferencen ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Skulle du have spørgsmål eller forespørgsler, kan du sende en mail til info@mangfoldighed.dk eller ringe til os på tlf. (+45) 31311379 – Du kan også kontakte os her. 

Tilmeld nyhedsbrev