Inklusion på arbejdspladsen

Diversitet og inklusion – nye perspektiver og værktøjer

Inklusion på arbejdspladsen er ikke altid lige til. Det er der, hvor vi kommer ind i billedet. Måske er I først lige begyndt at tænke over det, eller måske har I allerede taget de første skridt. Uanset hvad, kan vi tilbyde jer rådgivning, værktøjer eller informerende forløb, der er skræddersyet til den enkelte arbejdsplads.

Hvorfor er der brug for det?

Forskning viser at diversitet og inklusion på arbejdspladsen er med til at skabe vækst, innovation og en bedre trivsel, som fører til færre sygedage. Dette skaber en højere produktion og bedre kvalitet. Sammen med god kommunikation giver det også en højere tilfredshed med ledere samt en en lavere udskiftning blandt de ansatte.

Ledelsesudvikling

Ledelsen er særligt vigtig i udviklingen af en god mangfoldighedskultur. For at skabe udvikling anbefaler vi at starte med ledelsen. Det er nemlig ledelsen, der skal skabe rammerne for de øvrige medarbejdere.

Som leder er det vigtigt at have en god kommunikation med de ansatte, og være åben for de forskellige personligheder, som er en del af teamet. Ledelsesstrategien bør, blandt andet, forme sig med de nuværende ansatte i mente – det handler om at skabe inklusion. 

For ledelsen specifikt kan vi med rådgivning, sparring og brainstorming, i et længere forløb,  udarbejde de helt rigtige handlingsplaner til jeres virksomhed eller organisation. Læs mere her.

Målgruppen for ledelsesrådgivning spænder generelt fra store internationale virksomheder, til SMV’er og kommuner samt uddannelsessektoren. Det er dog især relevant for:

  • Bestyrelser og direktioner
  • Offentlige og private virksomheder
  • Foreninger og organisationer og netværksgrupper
  • Mellemledere og topledelse
  • Fagforeninger, A-kasser, jobcentre, skoler, biblioteker og uddannelsesinstitutioner

 

Skræddersyet workshops for hele teamet 

Workshoppen har til formål at klæde jer på til mangfoldighed og inklusion. I og jeres kollegaer får konkrete værktøjer og troen på, at I selv kan gøre en forskel og skabe  en mere mangfoldig og inkluderende arbejdsplads.

Derfor vil denne type workshop fokusere på både ledere og medarbejdere. 

Vi hjælper med at finde ud af virksomhedens  nuværende status på  diversitet og inklusion. Dette gør vi med en helt særligt udviklet metode,  der effektivt måler på en række parametre. Så I har et konkret billede af hvad virksomhedens status er. Læs hvordan her.

Til workshoppen lærer I, hvad mangfoldighed og inklusion er, og hvad virksomheden vinder på et mangfoldigt og inkluderende arbejdsmiljø.

Workshoppen indeholder øvelser, som sætter fokus på de ubevidste bias og præferencer der gælder på jeres arbejdsplads. Og som kan afholde jer fra at tiltrække og holde på mangfoldigt talent.

I vil også blive introduceret til relevant teoretisk viden i forhold til hvordan en inkluderende kultur opbygges og vedligeholdes.

Efter workshoppen får I desuden anbefalinger og dertil redskaber til opbygning og vedligeholdelse af en inkluderende mangfoldighedskultur.

Denne type workshop er i særlig grad henvendt til:

  • Offentlige og private virksomheder
  • Foreninger og organisationer samt netværksgrupper
  • Bestyrelser og direktioner
  • Medarbejdere, mellemledere og topledelse
  • Fagforeninger, A-kasser, jobcentre, skoler, biblioteker og uddannelsesinstitutioner

 

Kontakt os allerede i dag på tlf. 31 31 13 79 eller info@mangfoldighedsledelse.com for at høre mere

Tilmeld nyhedsbrev