Mangfoldige afd.-bestyrelser

Om projektet 

Projektet ‘Mangfoldige afdelingsbestyrelser’ har til formål at mobilisere og tilføre lokalområdet ressourcer og gøre større boligområder som Brøndby Strand til et sundere og tryggere sted for alle – især for børn og unge at vokse op i.

Projektet blev lanceret i april 2020 og har hidtil tilbudt forskellige aktiviteter; bl.a. workshop, oplæg, online webinarer, rekrutterings- og oplysnings-event og rådgivning for såvel beboere som afdelingsbestyrelser i området.

Ligeledes har projektet fået massiv støtte fra nær og fjernt og vi har derfor udpeget ildsjæle fra hele landet som ambassadører for dette spændende metode-udviklende projekt.

Mød vores nyeste ambassadør Samira Nawa fra Radiale Venstre!

Brøndbys 1.viceborgmester fortæller beboeres socio-økonomiske baggrunds betydning for deres adgang til positive fællesskaber!

Vi brænder for at gøre en forskel – også hos jer!

Vores gode erfaringer med at skabe gode naboskaber, positive fællesskaber og øget mangfoldighed i afdelingsbestyrelser ønsker vi at dele med resten af landet.

Ønsker du også mangfoldighed og inklusion i dit boligområde/organisation, skal du ikke holde dig tilbage fra at ringe eller maile os.  De gode resultater fra projektet ‘Mangfoldige afdelingsbestyrelser’ kan ganske let forankres i andre danske byer.

Projektet giver ligeledes mulighed for relevante personer at blive ambassadør for projektet hvorigennem du – som ambassadør, kan styrke boligområder og bidrage til Verdensmål 11!

Som ambassadør gør du (som privatperson eller på vegne af din organisation) en konkret forskel fordi du dermed skaber mangfoldige afdelingsbestyrelser som kan spille en aktiv rolle i at styrke den næste generation med uddannelse og arbejde samt give beboerne en bedre hverdag.

Mangfoldighed & beboerdemokrati

Vores forundersøgelse har bekræftet tidligere opgørelser som viser at en aktiv indsats er påkrævet for at øge beboerdemokrati i større boligområder. De fleste steder i landets boligområder repræsenterer afdelingsbestyrelser ikke beboernes sammensætning. En bedre beboer-repræsentation og en bedre beboerdemokrati har mange gevinster for alle. For afdelingsbestyrelser vild et medfører en ressource-tilførsel ligesom det for beboernes vedkommende vil bidrage til bedre trivsel, bedre naboskaber og øget chancer for social-mobilitet.

 

 

Hvad kan du forvente af et samarbejde med os?

Et samarbejde omkring ‘mangfoldige afdelingsbestyrelser’ indebærer at vi i fællesskab med jer når frem til den bedst passende strategi for aktiviteter såsom; workshop, oplæg, visuel-formidling, rekrutteringsaktiviterer og events for såvel beboere som afdelingsbestyrelser hos jer.

I kan som resultater forvente at få øget mangfoldighed og inklusion i afdelingsbestyrelser og dermed bedre beboerdemokrati.

Konkrete gevinster af projektet er også bedre naboskaber, tryggere område og bedre muligheder for børn og unge hvor deres motiveation og ambitioner øges – til fordel for social-mobilitet i området.

For boligorganisationer og helhedsplaner tilbyder vi et komplet pakke som har fokus på såvel planlægning, drift som evaluering og visuel formidling.

Under hele forløbet vil I blive konsulteret og være med på sidelinjen ligesom at vi også løbende sørger for at uddanne og klæde afdelingsbestyrelser og andre relevante personer på så de efter endt projektforløb selv kan stå for den videre drift. 

Således drager hele boligområdet nytte af den eksisterende mangfoldighed i og omkring området og får skabt en positiv forandring i området med fokus på Verdensmål 1, 3, 4,5,8, 9, 10, 11, 16 og 17.

 

 

Næste trin!

Ønsker du at vide mere om projektet ‘Mangfoldige afdelingsbestyrelser’ eller ønsker du at høre hvordan vi kan hjælpe jer? så send os en mail med dit navn, tlf. nr. samt et par sætninger om jeres situation og udfordringer, så vender vi tilbage til jer.

Vi glæder os til at høre fra dig!

 

 

 

Om projektet 

Projektet ‘Mangfoldige afdelingsbestyrelser’ har til formål at tilføre lokalområdet ressourcer og gøre boligområder som Brøndby Strand til et sundt og trygt sted for børn og unge at vokse op i.

Derfor udpeger Mangfoldighedsledelse ildsjæle som får et år til at sætte fokus på mangfoldigheden i afdelingsbestyrelserne og dermed skabe sund opvækst for de mange børn og unge i området. 

 

Baggrunden for projektet

Afdelingsbestyrelser i større boligområder som Brøndby Strand afspejler ikke beboersammensætningen.

I området er der mange talenter og stor potentiale som ikke kommer i spil.

Disse ressourcer findes i den store mangfoldighed – ikke kun etnicitet men også socioøkonomisk baggrund, som afdelingsbestyrelser og boligområdet kan drage nytte af.

Udfordringen synes at ligge i såvel rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer som samarbejdet mellem de nye og de erfarne bestyrelsesmedlemmer.

Og ikke mindst at skabe inklusion og den gode stemning til bestyrelsesmøderne. 

 

Målgruppe

1) Mangfoldige borgere – både etnicitet, alder, køn og socioøkonomiske forhold (for kommende afdelingsbestyrelsesmedlemmer)

2) Afdelingsbestyrelses nuværende (erfarne) medlemmer

 

Varighed

April 2020 – juni 2021. Projektet afsluttes med slut-evalueringen i september 2021.

Formålet med projektet

– At oplyse beboere om bestyrelsesarbejde

– At give beboere kompetencer til at varetage bestyrelsesposter

– Rekruttering til- og fastholde beboere i afdelingsbestyrelser i boligorganisationer i Brøndby Strand.

Brøndby Strand er et mangfoldigt område med over 80 nationaliteter og potentialet herfra skal i spil gennem afdelingsbestyrelserne.

Vi målretter hvert forløb til jeres ledelsesform, og de områder I ønsker at fokusere på.

Igennem et dybdegående, længerevarende og praktisk forløb rådgiver vi jer, med mangfoldighed og rentabilitet i fokus. 

 

Metode

Forundersøgelse, strategiudvikling, aktiviteter, individuelle
samtaler (coaching), kompetence-opbygning, workshop, oplæg, rekruttering, konflikthåndtering, fastholdelse og slutevaluering.

Succesrate

Marts 2021: Rekrutteret og øget mangfoldighed i afdelingsbestyrelser med mindst 20% ift. 1. sept 2020
Juni 2021: 50 % af de (nye) rekrutterede bestyrelsesmedlemmer er fastholdt og fortsat interesserede i afdelingsbestyrelserne.

Mød vores Ambassadør Martin Lemus her.

Til fordel for Verdensmål og beboerdemokrati

Projektet er støttet af

 

Spørgsmål?

Hiv fat i os på mail eller tlf. 3131 1379.

Vi står klar til at hjælpe.

Ahmad Durani & Mangfoldighedsteamet

15 + 4 =

Tilmeld nyhedsbrev