’Peter kommer lettere til jobsamtale end Ali’, ’Danske arbejdsgivere vælger ’Mads’ frem for ’Muhammed’.

Overskrifterne er mange og budskabet er tydeligt. Også I 2020.

I 2015 konkluderede Malte Rokkjær Dahl og hans specialemakker, Niels Søgård Krog i deres speciale på statskundskab at “ansøgere med  mellemøstlige nvane skulle sende 52% flere ansøgninger” end danskere med traditionelel navne.

I 2017 konkluderede en undersøgelse at “Det er nøjagtig lige så svært for Ali, Fatima og de andre med mellemøstlige navne at komme til samtale til et job i den offentlige sektor som i den private sektor.”

Undersøgelsen er lavet af forskere fra Aarhus BSS. Og lavet på baggrund af 888 ansøgninger til 222 job i fire jobkategorier. Og i såvel den offentlige som den private sektor.

Rekrutteringsprocesser i mange organisationer og virksomheder er stadig styret af ubevidste bias.

Bias har vi alle – og vi kan ikke komme udenom det. Men vi kan blive opmærksomme på dem.

Og det er helt naturligt at man som leder helst vil ansætte den kandidat der ligner en selv.

Umiddelbart er det langt nemmere for dig som leder at lede et mere homogent team og det kræver langt mindre udvikling af dig som leder.

Homogene teams oplever færre konflikter

Et homogent team oplever færre konflikter, færre nuancerede diskussioner og større forudsigelighed i beslutningsprocesserne.

 Men der er mange downsides ved at fortsætte ned ad den vej.

Din organisation går først og fremmest glip af

  •     Mangfoldigt talent
  •      Konkurrencedygtighed
  •      Innovation
  •      Vækst

Og du som leder går også glip af at udvikle dine ledelseskompetencer igennem diversitet

Ledelse igennem diversitet

Ledelseskompetencer som er en nødvendighed fremadrettet. At kunne lede gennem diversitet er et must have redskab for morgendagens ledere i en hastigt globaliseret verden.

Virksomheden bliver fattig på mangfoldigt talent

Uden mangfoldigt talent vil jeres virksomhed være dårligere stillet end de konkurrenter inden for samme industri, der allerede er lykkedes med at rekruttere og inkludere mangfoldigt talent hele vejen op i topledelsen.

 

Ifølge en undersøgelse fra McKinsey&Company har etnisk diverse firmaer 35% større chance for at udkonkurrere virksomheder indenfor samme industri i forhold til kønsdiverse virksomheder, som har 15% chance for at udkonkurrere andre virksomheder, indenfor samme branche.

Kilde: McKinsey analysis, 2015

Et utal af undersøgelser har vist at mangfoldige teams, ledergrupper og bestyrelser træffer bedre beslutninger og at det øger virksomhedens omsætning med op til 1/3 del ifølge en rapport fra ISS.

Hvorfor tøver virksomhederne med at satse på diversitet?

Mange ledere tøver stadig på trods af, at de mange succeshistorier fra virksomheder der allerede har gået vejen og har rekrutteret mangfoldighed ind helt oppe på bestyrelsesniveau – Hvad holder oftest lederen tilbage?

For det er oftest udfordrende at lede et mangfoldigt team. Men du bliver også en bedre leder af det. Du udvikler dig og du får et mere nuanceret perspektiv på ledelse, verden og dine egne bias.

Lykkes du med at lede et mangfoldigt team er der meget at hente på vækst, trivsel og innovationskontoen.

Så overvej om:

#Jeres rekruttering er styret af bias?

#Om jeres ledelse er klædt godt på til at lede mangfoldige teams?

Lukker du op når mangfoldigt talent banker på?

Der er masser af mangfoldigt talent der står udenfor din dør og venter på at komme ind med nye perspektiver og bidrage til at løse opgaverne i din organisation.

 

En undersøgelse fra Københavns Universitet fra marts 2020 viser at tørklædebærende kvinder skal sende 60% flere ansøgninger end etnisk danske kvinder.

’Ny forskning har for første gang kortlagt, at minoritetsetniske kvinder udsættes for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Tørklædebærende kvinder skal sende 60 procent flere ansøgninger end etnisk danske kvinder, mens indvandrerkvinder uden tørklæde skal sende 18 procent flere for at blive kaldt til samtale. 26-årige Afnan har oplevet det på egen krop.’

Berlingske tidende, marts 2020

Vi kan hjælpe din organisation med at skabe målbare resultater med diversitet og inklusion.

Vi uddanner ledere i alle de klassiske udfordrende faser som kræver ekstra meget af både teamleder og medarbejdere i opstartsfasen.

Vi yder diversitetsrådgivning samt inspirerer ledere, HR-ledere og medarbejdere med D&I foredrag, og D&I workshops

Brug for sparring?

Ring til diversitetsrådgiver Ahmad Durani 3131 1379 og få en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe jer med at skabe målbare resultater med jeres mangfoldighedsstrategi.

Husk gratis D&I webinar den 15 december!

‘Viden og værktøjer til D&I og Verdensmål’

Du får:

  • Inspiration til hvordan I sætter diversitet og inklusion i spil så effekten kan mærkes på virksomhedens bundlinje
  • Indblik i seneste D&I forskning og teori med fokus på vækst, innovation og trivsel – også under covid-19.

Tilmeld dig her 

Tilmeld nyhedsbrev