2021 er året hvor bestyrelser med stor fordel kan satse på diversitet og inklusion 

Covid-19 som har ramt os stiller store krav til virksomhedernes innovationsevne og omstillingsevne.

Jeg har opsummeret fem trin som kan hjælpe din virksomhed og din bestyrelse med at blive mere mangfoldig. 

Udover rådgivning, foredrag og workshops (afvikles online) hjælper jeg nemlig i form af videoer, artikler, blog og interviews samt webinar (næste gang den 26.2.2021) om forskellige aspekter af diversitet og inklusion.

Jeg brænder for at bidrage til diversitet og inklusion med udgangspunkt i Verdensmål 17 (partnerskaber).

Og derfor er du mere end velkommen til at kontakte mig hvis du også vil bidrage til diversitet og inklusion.

Hvorfor er det et godt tidspunkt for disse fem trin?

De seneste år har der været fokus på diversitet og inklusion og forskellige perspektiver har været fremme i såvel internationale som danske studier.

Fælles for alle disse studier, artikler og indsatser fra fagpersoner har været at diversitet og inklusion er nødvendigt for innovation, udvikling, trivsel og ikke mindst forretning.

De seneste år har den årlige #mangfoldighedskonference også været med til at sætte diversitet og inklusion på agendaen samt at bidrage til vidensdeling og inspiration hertil.

 

Efter sidste års mangfoldighedskonference, hvor vi satte fokus på konkrete værktøjer, forskning og erfaringer omkring diversitet og inklusion, blev disse fem trin i endnu højere grad relevante.

Covid – 19 tvinger alle virksomheder til at skulle tænke endnu mere innovativt

Derfor er diversitet i bestyrelser et vigtigt emne for virksomheder at have fokus på i 2021, da ingen virksomheder kommer udenom at skulle indtænke innovation i deres forretningsplan.

Fordi forretning og innovation er resultater af en vellykket diversitets- og inklusionsstrategi.

Uddybning og forklaring af de fem nedenstående råd følger under illustrationen.

Tag endelig fat i os hvis der dukker spørgsmål eller behov for hjælp.

TRIN 1 

Det er nødvendigt, at du sikrer support og støtte til ønsket om diversitet og inklusion. Dette trin kunne eksempelvis involvere;

Ejere og øvrige interessenter der har indflydelse på bestyrelsen eller bestyrelsens virke.

Det gælder også de nuværende bestyrelsesmedlemmer som skal være med på at give plads til evt. nye og kommende medlemmer som ikke just ligner de tidligere/nuværende profiler.

Ligeledes skal der være incitament til diversitet og inklusion i den overordnede strategi.

Sidst men ikke mindst skal samarbejdspartnere – herunder direktionen, også være med på de nye mål for og ønsket om øget diversitet og inklusion i bestyrelsen.

Indsatser for hvert område kan være forskellige men det er en god idé løbende at orientere alle disse undervejs.

TRIN 2 

I skal sikre jer, at der er en uddybning af indsatsen for især bestyrelsesmedlemmer i TRIN 1.

Det betyder at de nuværende bestyrelsesmedlemmer skal være helt afklaret med behovet for mangfoldige personlighedstypologier og deraf mangfoldige kompetencer.

Disse medlemmer skal også forstå sig selv som et team og hvorfor det er nødvendigt med mangfoldighed i dette team.

De skal desuden løbende have fokus på opgaverne/mål for bestyrelsen og udviklet teamet – ved at rekruttere korrekte kandidater. 

Så det fremgår tydeligt for alle hvad hver enkelt profil i bestyrelsen bidrager med. Og hvordan dennes kompetencer bliver anvendt i bestyrelsens værdiskabelsesprocessen.

Essentielt er det på nuværende tidspunkt at sikre, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer gennem dette trin er åbne over for kommende (mangfoldige) profiler som ikke just ligner de typiske bestyrelsesprofiler.

Målet er derfor at de nuværende bestyrelsesmedlemmer allerede fra starten har den rette indstilling og ikke betragte kommende bestyrelsesmedlem som sin modspillere.

TRIN 3

Skal være med til at gøre bestyrelsen til et ledelsesteam.

Det betyder at der sættes fokus på at bestyrelsen er et team med et klart mål og specifikke arbejdsgrundlag og metode.

Her hjælpes bestyrelsesmedlemmer til at øge sine samarbejdsevner og blive gode holdspillere hvor opgaverne i bestyrelsen er teamopgaver varetaget af bestyrelsen som anser sig selv for et ledelsesteam.

Dette trin har ligeledes behov for tid og indsats så bestyrelsesmedlemmer kan udvikle sig sammen via relationerne indbyrdes på en sådan måde at andre ikke ekskluderes fra teamet.

TRIN 4

Har fokus på at bestyrelsen får adgang til de rette værktøjer til at kunne formidle (eksternt) mangfoldigt og derved brande selskabet.

Det vil gøre selskabet/virksomheden relevant og attraktivt for den rette kandidat ift. at tiltrække mangfoldige profiler.

Bestyrelsen vil fx gennem rådgivning/foredrag/workshop dermed blive bedre til at kunne inkludere forskellige profiler efter den korrekte on- og offboarding i bestyrelsen.

Det er også her i processen at bestyrelsen kan få gavn af eksterne kurser, workshop, rådgivning og inspiration omkring diversitet og inklusion fordi vaner og rutiner kan være svært at ændre indefra.

TRIN 5

Handler om vedvarende at være opmærksom på mangfoldighed og inklusion i bestyrelsen ved at indtænke dette ind i bestyrelsens måde at arbejde på og arbejde med eksempelvis:

Arbejdsgrundlaget – dvs. er diversitet og inklusion indtænkt i bestyrelsens kommende arbejdsopgaver/succeskriterier?

Arbejdsmetoder – dvs. er diversitet og inklusion indtænkt i den måde forskellige profiler/medlemmer arbejder på?

Arbejdskraft – dvs. er diversitet og inklusion indtænkt i sammensætning af kompetencerne der anses for nødvendige hos bestyrelsesmedlemmer?

Arbejdsfelt – dvs. er diversitet og inklusion indtænkt i bestyrelsesarbejde?

Arbejdsresultater – dvs. er diversitet og inklusion indtænkt i værdiskabelsen?

Alle disse fem trin tilsammen skal sikre mangfoldighed og inklusion i bestyrelser – til fordel for innovation, udvikling, trivsel og ikke mindst bundlinjen.

Ønsker du mere viden og inspiration til mangfoldighed?

Så afholder jeg et webinar den 26. feb. 2021 kl. 10-11. Tilmeld dig (gratis) via link:

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte mig på 3131 1379 eller på info@mangfoldighedsledelse.com

Jeg er klar til at hjælpe.

Ahmad Durani

Diversitetsrådgiver & stifter af Mangfoldighedsledelse.com

Tilmeld nyhedsbrev